Što je Regrutacijski marketing (Recruitment Marketing)?

Marketing u zapošljavanju (Recruitment Marketing) ili regrutacijski marketing obuhvaća strategije i taktike koje firma koristi za pronalaženje, privlačenje, angažman i izgradnju odnosa sa talentiranim kandidatima u pred-aplikacijskoj fazi akvizicije talenta.

Hire with remarkable speed and efficiency
Applicant Tracking, Recruitment Marketing, Sourcing and Talent CRM software are powerful alone, but unstoppable when used together!
Request a demo

Marketing u zapošljavanju (Recruitment Marketing)

Glavna uloga regrutacijskog marketinga je poticanje kvalitetnih kandidata da se prijave na otvorene pozicije za posao. Marketing za zapošljavanje je dio procesa akvizicije talenata koji nikada ne prestaje. 

Metode regrutacijskog marketinga mogu se znatno pojednostacniti i olakšati alatima kao što su softveri za zapošljavanje

TalentLyft je jedan od takvih proizvoda koje HR profesionalci koriste za privlačenje i zapošljavanje kvalitetne i talentirane ljudske snage. TalentLyft omogućave olakšanu komunikaciju brenda poslodavca, pronalaženje pasivnih kandidata, izgradnju odnosa i komunikacija sa potencijalnim kandidatima

Što je recruitment marketing

Koristite li moderan alat za zapošljavanje? Ako ne, pogledajte kako vam život može biti lakši. Započnite besplatno probno koištenje.

Aktiviraj probni period