TalentLyft EU TalentLyft EU

EU projekt - Adopto Source

KK.03.2.2.01.0185

OPKK
EUfondovi
EU-zastava

Naziv projekta: Adopto Source
Broj ugovora: KK.03.2.2.01.0185
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: AdoptoTech d.o.o.
Partneri: nema

Kratki opis projekta
Projekt će razviti alat za prikupljanje i pohranu velikih količina podataka, zatim algoritam za određivanje tipa osobnosti pojedinca na temelju javno dostupnih podataka, te sustav za obradu podataka i komunikaciju s pasivnim kandidatima koji čine 78% današnjeg tržišta. Alat će omogućiti poduzećima da unaprijede i skrate proces zapošljavanja (Do 50% , po iskustvu dosadašnjih korisnika), što efikasnije zaposle najkvalitetniji kadar koji se na tržištu zadržava u prosjeku 12 dana. Projekt će predstavljati stratešku polazišnu točku za daljnji razvoj i povećanje konkurentnosti Korisnika.

Glavni cilj projekta
* Izrađen algoritam određivanje tipa ličnosti kandidata na temelju javno dostupnih podataka o osobi
* Uspješno testiranje i puštanje proizvoda u produkcijsko okruženje
* Educirani novozaposleni članovi tima, preneseno znanje od strane vanjskih suradnika

Razdoblje provedbe projekta
Od 1. studenog 2017. do 1. prosinca 2018.

Vrijednost projekta je 1.169.971,67 HRK, od čega je sufinanciran iznos od 1.049.546,86 HRK od strane Europske unije.

Kontakt osoba za više informacija
Mario Buntić
AdoptoTech d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34 A
10000 Zagreb
E: [email protected]

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost AdoptoTech d.o.o. i ne predstavlja službene stavove Europske unije.

Više o fondovima pronađite na: www.strukturnifondovi.hr

Vaš suradnik u zapošljavanju

Alat koji pomaže u pronalasku, privlačenju, komunikaciji i selekciji kandidata.